NO TRANSLATION AVAILABLE

De GT-Donkey® in actie. De volgende fotoseries geven een beeld van het werken met de GT-Donkey®.

  • Het oppakken van tegels.

    Door de GT-Donkey® naar voren te bewegen zal de haak over de tegelrand komen. Bij het achteroverhalen van het frame zal de tegel opgepakt worden. Op deze wijze zijn tegels ook weg te halen. De haak dient dan in de “weghaalstand” te worden geplaatst.
  • De bedieningsmogelijkheden van de GT-Donkey®.

    Op de video is te zien dat de GT-Donkey® gebruikt kan worden door één persoon. Op de eerste foto wordt het hulpstuur niet gebruikt . Bij de overige foto’s is het hulpstuur wel in het frame geplaatst. De laatste foto toont bediening met 3 personen.
  • Het leggen van tegels.

    Door de wendbaarheid van de GT-Donkey® zijn de tegels snel en nauwkeurig op hun plaats te leggen.